May in cờ trao giải, cờ lưu niệm thể thao bóng đá, bóng chuyền, tennis